Jakie okna sprawdzą się w domach pasywnych?

Każdy budynek mieszkalny lub użytkowy potrzebuje do normalnego funkcjonowania pewnej ilości energii, która zostanie wykorzystana m.in. do jego oświetlenia, dostarczenia świeżego powietrza i odprowadzenia na zewnątrz tego, które zostało już zużyte, a także doprowadzania bieżącej wody i pozbywania się ścieków. Największa jej ilość będzie jednak spożytkowana na wytworzenie takiej ilości ciepła, jaka pozwoli na utrzymanie w pomieszczeniach temperatury gwarantującej użytkownikom uzyskanie komfortu termicznego. Ponieważ związane z tym wydatki są dość wysokie, coraz większa liczba właścicieli domów zwraca uwagę na ich termoizolacyjność, gdyż przekłada się ona bezpośrednio na wielkość ponoszonych wydatków. Szczególną rolę odgrywają tu zainstalowane okna. W Żorach sprzedażą i montażem energooszczędnej stolarki otworowej zajmuje się firma Partner-Okno. Niezwykłą popularnością cieszą się dziś tzw. domy pasywne. Przekonajmy się, co je wyróżnia i sprawdźmy, jakie okna się do nich wybiera.

Czym są domy pasywne?

Domy pasywne to budynki, w których zastosowano rozwiązania ograniczające straty energii do absolutnego minimum. Za budynek pasywny można uznać obiekt, w którym roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania nie przekracza 15 kWh/m2. Ilość zużywanej energii pierwotnej, tj. koniecznej do ogrzewania pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz działania wentylacji czy oświetlenia nie mogą być większe niż 120 kWh/m2 rocznie.

Jakie okna nadają się do domów pasywnych?

Okna do domów pasywnych powinny posiadać certyfikat Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej wydany na podstawie zaleceń Passive House Institute z Darmstadt. Muszą one zapewniać współczynnik przenikania ciepła okna Uw niższy niż 0,80 W/(m2K), a także współczynnik Ug poniżej 0,70 W/(m2K) i Uf mniejsze od 0,80 W/(m2K). Całe okno po montażu powinno mieć współczynnik przenikania ciepła Uwi niższy od 0,85 W/(m2K), a wartość współczynnika temperaturowego FRsi na powierzchni kształtowników okiennych nie może być mniejsza niż 0,7.